Het Havenziekenhuis vindt het belangrijk om (jonge) mensen op te leiden en te begeleiden, zodat er ook in de toekomst goed gekwalificeerde mensen bij ons werken. Bovendien brengen leerlingen en studenten nieuwe kennis, enthousiasme en een frisse blik met zich mee. Maar we willen jong talent ook een kijkje in de keuken geven van het Havenziekenhuis. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de beroepspraktijk en kunnen zij zich een beeld vormen van wat er in het ziekenhuis allemaal gebeurt.

Voor een overzicht van beschikbare stage- en opleidingsplaatsen klik hier.

Leerplaatserkenningen

Het Havenziekenhuis heeft een leerplaatserkenning voor verschillende opleidingen. Dit betekent dat het Havenziekenhuis een kwalitatief goede leeromgeving biedt aan studenten.

De Rotterdamse Zorg

Het Havenziekenhuis werkt samen met de andere zorginstellingen in de regio binnen De Rotterdamse Zorg. Eén van de projecten van De Rotterdamse Zorg, waaraan het Havenziekenhuis deelneemt, is het project Tante Toozz. In dit project maken leerlingen uit groep 8 op de basisschool door middel van een theaterles kennis met de gezondheidszorg.