Hierbij bevestigen wij de ontvangst van je sollicitatie naar een functie binnen het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.. Na beoordeling van uw gegevens zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het vervolg.
Wij vertrouwen erop je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Afdeling Personeel & Organisatie