De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis voor een behandeling of onderzoek? Controleer vóór uw bezoek aan het ziekenhuis of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Havenziekenhuis én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed.

Uw behandeling vergoed bij het Havenziekenhuis? Informeer bij uw zorgverzekeraar

Wist u dat sommige behandelingen en onderzoeken niet door alle zorgverzekeraars worden vergoed? Kijk daarom vóór uw bezoek aan het ziekenhuis eerst in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Havenziekenhuis én of uw zorgkosten worden vergoed.

Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Overleg daarom steeds met uw arts en uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

Als u er niet helemaal uitkomt of twijfelt, neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar, dat voorkomt verrassingen achteraf. In dit filmpje leggen we dit uit:

Altijd een verwijsbrief nodig voor vergoeding

Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Iedere verzekeraar heeft hier andere regels voor. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Heeft u geen verwijzing? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet.

Financiële gevolgen voor u; eigen risico en aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Wel betaalt u een verplicht eigen risico van ten minste €385,00 per jaar in 2017. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de afspraken, die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (volledig) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de behandeling. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u het bedrag voor de ziekenhuiszorg, die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Bent u niet verzekerd? Dan moet u de volledige kosten van de onderzoeken, behandelingen en het verblijf in het ziekenhuis direct betalen in het ziekenhuis.

Met welke verzekeraars of polissen heeft het Havenziekenhuis een contract?

Het Havenziekenhuis heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, die de kosten (gedeeltelijk) vergoed. Met sommige budgetpolissen of polissen van verzekeraars heeft het Havenziekenhuis geen contract. Dan kan het zijn dat de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoed wordt.

Wat kost de behandeling? Voor het merendeel van de ziekenhuisbehandelingen gelden vaste prijzen, die door de overheid zijn vastgesteld. Ook wel DBC, Diagnose behandel Combinatie, genoemd. Deze prijzen kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de overige behandelingen bepalen ziekenhuizen de prijzen zelf, deze vindt u in onze Passanten tarieflijst 2017.Bekijk hier de Passanten tarieflijst 2016.

Het Havenziekenhuis heeft voor het jaar 2016 contracten afgesloten met:

 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • DSW
 • Multizorg
 • ASR

Patiënten die bij deze zorgverzekeraars zijn aangesloten kunnen gewoon bij het Havenziekenhuis terecht.

Met sommige budgetpolissen of polissen van verzekeraars heeft het Havenziekenhuis geen contract. Dan kan het zijn dat de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoed wordt. Het Havenziekenhuis heeft in 2017 geen contract afgesloten met de volgende budgetpolissen van:

 • Zilveren Kruis – Basis Budget
 • Zilveren Kruis – Zorg Plan Selectief
 • Univé Zekur
 • Zilveren Kruis ZieZo Selectief polis

Heeft u één van bovenstaande polissen afgesloten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling. Het Havenziekenhuis heeft hier geen afspraken mee gemaakt.

Uw zorgnota oftewel uw ziekenhuisrekening

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over uw zorgnota? Bekijk dan de meest gestelde vragen op de website www.dezorgnota.nl. Op de film hieronder ziet u hoe declaraties in ziekenhuizen werken.

Vragen over vergoedingen en facturen

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur of betalingsregeling neemt u contact op met onze Financiële administratie van het Havenziekenhuis via telefoonnummer 010 – 404 35 60 (bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur) of email debiteuren@havenziekenhuis.nl.

Meer informatie?

Ga naar de website www.dezorgnota.nl