Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels voor onze patiënten, bezoekers, leveranciers en medewerkers. Deze regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels te volgen.

Omgangsvormen

Binnen het Havenziekenhuis hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar en onze patiënten, bezoekers en andere relaties om willen gaan. Op de Havenmanier. Wij hanteren zeven Havenmanieren.

Afspraak annuleren

Als u een afspraak wilt annuleren, doe dit dan op tijd door te bellen naar de polikliniek of afdeling. U helpt zo mee om de wachtlijsten te verkorten. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) kunnen wij kosten in rekening brengen van 40 euro.

Bezoek

De bezoektijden van het ziekenhuis zijn van 15.00 – 20.00 uur. Alleen voor de IC/CCU (Intensive Care/Hartbewaking) gelden, op afspraak, afwijkende bezoektijden tussen 11.00 – 13.00 uur en van 15.00 – 20.00 uur. Om de rust van patiënten te waarborgen, mogen er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd langs komen op de kamer. Komt er meer bezoek? Dan kunnen de patiënt en het bezoek ook gebruik maken van het Grand Café op de verpleegafdeling of Brasserie Aan de Maas op de 5e verdieping.

Telefoon

U kunt gebruik maken van uw mobiele telefoon. Op sommige plaatsen is dit niet toegestaan in verband met medische apparatuur. Dit is met een sticker aangegeven. Wij vragen u vriendelijk het volume van uw beltoon zacht te zetten en tussen 22.00 – 7.00 uur niet meer te bellen.

Roken

Het Havenziekenhuis en het buitenterrein zijn rookvrije gebieden. Roken is alleen toegestaan op het rokersterras met uitzicht op de Maas op de vijfde verdieping. Dit geldt ook voor het gebruik van elektronische sigaretten. Heeft u een zuurstoftank? Dan verzoeken wij u niet te roken in verband met uw veiligheid en de mensen in uw omgeving.

Alcohol en drugs

Het is verboden om alcohol en drugs te gebruiken in het ziekenhuis.

Fotograferen en filmen

U mag medewerkers van het ziekenhuis en andere patiënten en hun bezoekers niet fotograferen en filmen. U mag ook geen geluidsopnamen maken. U moet hen hiervoor toestemming vragen. Als de medewerker hier geen bezwaar tegen heeft, dan moet hij/zij hiervoor een formulier invullen.

Wapens, diefstal, vandalisme en geweld

Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld, bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie zijn in het ziekenhuis niet toegestaan. Van overtreding doen wij aangifte bij de politie.

Verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen

Het Havenziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van waardevolle spullen. U kunt deze spullen beter thuis laten. Mocht u toch waardevolle spullen meenemen, dan kunt u deze laten opbergen in de kluis. Het kan gebeuren dat er tijdens uw opname per ongeluk schade ontstaat aan uw eigendommen of dat er spullen kwijtraken. Meld dit dan direct aan verplegend personeel. Deze vult met u een formulier in, waarna bekeken wordt of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Cameratoezicht

Het Havenziekenhuis waakt over uw en onze eigendommen door middel van cameratoezicht in en om het ziekenhuis.

 

Het Havenziekenhuis dankt u hartelijk voor uw medewerking en inzet.