Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo prettig mogelijk maken, wordt het Havenziekenhuis geadviseerd door een Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van patiënten van het Havenziekenhuis. De leden behandelen onderwerpen, die voor patiënten van belang zijn. De raad is wettelijk verplicht en is de onafhankelijke vertegenwoordiger van de patiënt.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet, beoordeelt beleidsvoornemens en adviseert gevraagd en ongevraagd over de meest uiteenlopende onderwerpen, steeds met het doel het belang van de patiënt te bevorderen. Op die manier hebben patiënten via de Cliëntenraad medezeggenschap in het reilen en zeilen van het Havenziekenhuis. De Cliëntenraad is er echter niet voor het oplossen van individuele klachten, daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Uiteraard staat de Cliëntenraad wel open voor uw meningen en ervaringen.

Lees het jaarverslag 2013.

Samenstelling

De Cliëntenraad kent een diverse samenstelling. Sommige leden kennen het ziekenhuis als patiënt, andere als bezoeker. Allen hebben ze één gezamenlijk doel voor ogen: het waarborgen van de belangen van u als patiënt.

Contact

De Cliëntenraad is altijd geïnteresseerd in uw visie, wensen en ervaringen. Heeft u een advies of een mening over de zorg voor patiënten? Neem dan contact op met:

Cliëntenraad Havenziekenhuis Rotterdam
Postbus 70031
3000 LN Rotterdam
clientenraad@havenziekenhuis.nl

Meer informatie over de Cliëntenraad leest u in de folder Cliëntenraad.