Het Havenziekenhuis heeft een verpleegafdeling Geriatrie. Op deze afdeling worden ouderen opgenomen. Naast de ziekte waarvoor ze worden opgenomen, hebben ze ook andere problemen of gezondheidsklachten. Deze ouderen zijn erg kwetsbaar. Er wordt goed gekeken naar wat de patiënt zelf kan. Het is belangrijk dat deze patiënten goed herstellen na een ziekte, zodat ze weer veilig naar huis kunnen. Voor de veiligheid van de patiënten is de verpleegafdeling Geriatrie een semi-gesloten afdeling.

Speciaal ingerichte afdeling

De afdeling Geriatrie is volledig aangepast aan geriatrische patiënten. Er is veel aandacht voor een veilige en therapeutische omgeving. Er wordt geprobeerd een normaal dagritme aan te houden. Dit wil zeggen: overdag uit bed (met gewone kleding aan), samen in de huiskamer eten en activiteiten uitvoeren. Omdat voeding een groot probleem is bij ouderen, is de hele dag een voedingsassistent aanwezig die de patiënten advies kan geven over gezonde voeding. De activiteiten therapeut voert samen met de patiënten activiteiten uit en observeert meteen of handelingen nog wel goed gaan. ‘s Middags is er een rustuurtje indien de patiënt dat wenst. Daarna zijn de activiteiten weer in de woonkamer, eventueel met het bezoek. Op dat moment zijn er verpleegkundigen aanwezig. Er zijn kamers voor één, twee en vier personen. De kamers zijn gemengd. Natuurlijk houden wij zoveel mogelijk rekening met de privacy van de patiënt.

Wie werken er?

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, die (over het algemeen) gespecialiseerd zijn op het gebied van geriatrie. Naast verpleegkundige en medische zorg, verlenen we op de afdeling ook deskundige paramedische zorg, waaronder diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. In de woonkamer is een activiteitentherapeut aanwezig.

Informatie voor de familie

Uiteraard vindt u het als familie prettig om op de hoogte te blijven van het herstel. Bij de verpleegkundigen kunt u terecht voor al uw zorgvragen. Voor informatie over diagnose, behandeling en ontslag zal een familiegesprek georganiseerd worden, waarbij de klinisch geriater aanwezig is. De secretaresse zal u hiervoor benaderen. Indien u tussendoor vragen heeft waar de verpleegkundige geen antwoord op mag of kan geven, dan zal de zaalarts benaderd worden. Wilt u op afwijkende tijden op bezoek komen? Overleg dit even met de verpleegkundigen op de afdeling. Soms zal de verpleging zelf vragen om de bezoekuren uit te breiden, zodat u als familie betrokken blijft bij de zorg.

Nazorg

De dokter en verpleegkundigen geven bij ontslag uit het ziekenhuis een brief mee voor de huisarts en eventuele thuiszorg.

Contact & locatie

U vindt de verpleegafdeling Geriatrie op de 2e etage in het Havenziekenhuis. Er is dagelijks bezoekuur van 15.00 – 20.00 uur. Bij vragen kunt u contact opnemen via 010 – 404 36 76.

Meer informatie over opname

Verdere informatie vindt u bij Opname op deze website en in de folder Verpleegafdeling Geriatrie in het tabblad folders.