Urologie

Voor klachten of aandoeningen aan uw urinewegen en mannelijke geslachtsorganen kunt u bij onze urologen terecht. Zij onderzoeken en behandelen afwijkingen aan nieren, urineleiders, plasbuis, blaas, prostaat en mannelijke geslachtsorganen. Voorbeelden van aandoeningen zijn tumoren, urineverlies (incontinentie), bloed bij het plassen en impotentieproblemen. Onze urologen zien alle urologische patiënten. Hun (extra) aandachtsgebied betreft:

  • moeilijk plassen of pijn bij het plassen (obstructieve mictieklachten);
  • urineverlies (incontinentie);
  • kanker (oncologie);
  • Bekkenbodemklachten.

Soms is een operatie nodig. U wordt hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Dagbehandeling of Kort Verblijf/Heelkunde. Lees hier meer over opname in het Havenziekenhuis.

Speciale poli’s

Het specialisme Urologie heeft een aantal speciale poli’s en spreekuren:

  • Het Bekkenbodemspreekuur is een gezamenlijk spreekuur van de uroloog, gynaecoloog en bekkenfysiotherapeut voor urine incontinentie bij vrouwen en mannen, verzakkingsproblemen bij de vrouw en overige klachten bijv. pijn in het bekkengebied.
Samenwerking

Om u de beste zorg te geven is de polikliniek Urologie aangesloten bij de urologenmaatschap ‘De Nieuwe Waterweg’. Ook het Sint Franciscus Gasthuis, Vlietlandziekenhuis en het Prostaatcentrum Zuidwest-Nederland (Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC) zijn aangesloten bij deze maatschap. Dankzij deze samenwerking wordt u behandeld door de uroloog met de meeste kennis en ervaring op een bepaald gebied. Het kan dus zijn dat u voor een bepaalde operatie of behandeling wordt doorverwezen naar één van de andere locaties.

Afspraak maken en locatie(s)

Met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken bij de polikliniek Urologie via het Afsprakenbureau. Er is elke werkdag en op maandagavond (met uitzondering van juli en augustus) spreekuur in het Havenziekenhuis. Lees hier wat u nodig heeft voor uw polikliniekbezoek.

Wachttijden

Laatst gewijzigd: 09-06-2017

Urologie
Behandeling
Polikliniek

Bekijk de toelichting van de wachttijden en het volledige overzicht van de wachttijden

Team