Wat is reuma?

Reumatische aandoeningen omvatten een groot aantal ziektebeelden van gewrichten, spieren, pezen en botten. Veel voorkomende ziektes zijn reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie, spondylartroapthie en jicht.

Oorzaak

Reumatische aandoeningen zijn een gevolg van een aanval van het afweersysteem op lichaamseigen weefsels, wat leidt tot ontstekingen. Deze ontstekingen komen in de gewrichten voor, maar bij sommige vormen van reuma ook in andere organen.

Hoe herken je reuma?

Reumatische ziektes veroorzaken klachten van het bewegingsapparaat. Kenmerk van reumatische gewrichtsklachten zijn: pijn, ochtendstijfheid, zwelling van een gewricht, verminderde kracht, verminderd dagelijks functioneren.

Bijkomende verschijnselen van deze reumasymptomen zijn vermoeidheid, gewichtsverlies of temperatuursverhoging. Het gaat daarbij niet om klachten die komen door een ongeval of blessure.

De behandeling van reuma

De behandelmogelijkheden voor reuma zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. De behandeling bestaat uit de vermindering van klachten met pijnstillers en het onderdrukken van de ziekte activiteit met medicijnen die de ontstekingen remmen.

Met deze behandeling kan reuma vooralsnog niet worden genezen. Naast medicatie krijgen patiënten ook voorlichting over de ziekte en behandeling, leef- en beweegadviezen en hulp bij het leren omgaan met de gevolgen van gewrichtsklachten van de ziekte in de woon-, leef en werksituatie.

Polikliniek Reumatologie

Mensen met reumatische klachten kunnen op de poli Reumatologie terecht, waar de reumatoloog onderzoekt of de klachten worden veroorzaakt door een onderliggende reumatische ziekte. Speerpunt van de Reumapoli van het Havenziekenhuis is vroege herkenning van chronische reumatische aandoeningen.

Patiënten kunnen rekenen op snelle en goede diagnostiek. Zij hebben bij het Havenziekenhuis hun ‘eigen’ dokter. Na het stellen van de diagnose start de behandeling. De soort behandeling hangt af  van de onderliggende ziekte.
Daarnaast krijgt de patiënt bij de reumaconsulent voorlichting op maat. Hierbij wordt informatie over de diagnose en behandeling geven, komt het leren omgaan met de gevolgen van de gewrichtsklachten van de ziekte in de woon-, leef- en werksituatie aan de orde en worden leefstijl- en bewegingsadviezen gegeven.

Zo nodig worden patiënten doorverwezen voor pijnrevalidatie. ‘Voorlichting op Maat’ (VOM) wordt ondersteund door een digitaal systeem waarbij de informatie wordt toegespitst op de patiënt. Zo kan de voorlichting worden gedoseerd en eenvoudig worden uitgebreid of aangepast indien de behandeling wijzigt.

Dit advies wordt ondersteund door de gratis reuma App die door het Erasmus MC ontwikkeld is om reuma patiënten meer grip op hun ziekte te geven. Korte lijnen met het Erasmus MC zorgen ervoor dat patiënten die dat nodig hebben daar snel terecht kunnen.

Samenwerking Havenziekenhuis en Erasmus MC

De Polikliniek Reumatologie in het Havenziekenhuis is een onderdeel van Reumatologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Als blijkt dat patiënten chronische of hoogcomplexe zorg nodig hebben, dan kunnen zij bij het Erasmus MC terecht.

Het grote voordeel van korte lijnen en nauw samenwerken in de regio is dat mensen met klachten die de huisarts of specialist verdacht vindt voor gewrichtsontsteking/reuma, snel op de polikliniek worden gezien, met als doel vroege herkenning en behandeling van chronische reuma en daarmee de zorg voor patiënten met reuma te verbeteren.

Er wordt gewerkt met eenduidige protocollen en richtlijnen. Daarnaast wordt er expertise van de reumatologie binnen het Havenziekenhuis geboden maar ook kennis tussen beide ziekenhuizen wordt uitgewisseld, omdat  er tegelijkertijd een onderzoekcohort gevormd voor wetenschappelijk onderzoek.

Het reumaspreekuur stap voor stap:

 • Voordat u naar het ziekenhuis komt neemt u een medicatielijst mee van de medicijnen die u gebruikt.
 • U meldt zich eerst bij de balie van het Havenziekenhuis op de begane grond om u in te laten schrijven.
 • Daarna gaat u naar de polikliniek Reumatologie op de begane grond van het Havenziekenhuis.
 • Vervolgens heeft u een afspraak met dr. P. Veldt- Kok. Zij werkt op vrijdag in het Havenziekenhuis.
 • Het bezoek aan de reumatoloog bestaat uit een medisch vraaggesprek en een gewrichts- en algemeen lichamelijk onderzoek.
 • Na afloop van het consult zijn er soms aanvullende onderzoeken nodig zoals bloed- of urineonderzoek en röntgenfoto’s.
 • Na het stellen van de diagnose tijdens uw eerste of tweede bezoek aan de reumatoloog, wordt u in aansluitend gezien bij de reumaverpleegkundige.
 • Als blijkt dat chronische specialistische zorg nodig is, verwijzen we u naar het Erasmus MC.
Maak een afspraak bij de polikliniek Reumatologie

Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts? Dan kunt u een afspraak maken bij de polikliniek Reumatologie. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen.

Telefoon 010 404 35 81

Polikliniekbezoek & wachttijden

Lees hier wat u nodig heeft voor uw polikliniekbezoek of bekijk de actuele wachttijden Reumatologie

 • Legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Zorgverzekeringsbewijs en uw afsprakenkaart (als u eerder bij ons geweest bent)
 • Een overzicht van uw medicijnen

Wachttijden

Laatst gewijzigd: 09-06-2017

Reumatologie
Polikliniek

Bekijk de toelichting van de wachttijden en het volledige overzicht van de wachttijden

Team