De KNO-artsen in het Havenziekenhuis behandelen kinderen en volwassenen met klachten van de keel, neus, oren en hals. Denk bijvoorbeeld aan veel voorkomende problemen zoals oor-, keel- of bijholteontsteking, verstopte neus, allergieën, oorsuizen, gehoorvermindering en stemproblemen. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan snurken/slaapapneu (korte ademstops tijdens het slapen) en evenwichtsproblemen.

Bekijk hieronder onze filmpje over ontstoken amandelen en buisjes in je oren.

 

Werkwijze

Soms wordt u behandeld met medicijnen. Het kan ook zijn dat er voor u of uw kind een operatie nodig is. U of uw kind wordt hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Dagbehandeling of Kort Verblijf/Heelkunde. Lees hier meer over opname in het Havenziekenhuis en  Opname kinderen.
Oncologische behandelingen worden in samenwerking met het Erasmus MC en Erasmus MC Daniel den Hoed uitgevoerd. Lees hier meer over opname in het Havenziekenhuis.

Speciale poli’s

Het specialisme KNO heeft een aantal speciale poli’s en spreekuren:

  • Voor slaap- en snurkproblemen kunt u terecht bij het Slaap- en snurkcentrum aan de Maas. In dit centrum wordt u onderzocht door een multidisciplinair team bestaande uit een KNO-arts, longarts en een neuroloog.
  • Bent u hees of heeft u andere problemen met uw stembanden? Dan kunt u terecht op het stemspreekuur. Op het spreekuur wordt u onderzocht door een KNO-arts en logopedist. Alle noodzakelijke onderzoeken worden gecombineerd, zodat u direct een advies voor de verdere behandeling krijgt.
Opleidingsziekenhuis

Het Havenziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat er op de polikliniek KNO iedere drie weken een student geneeskunde (coassistent) meeloopt met de KNO-arts. Het kan dus voorkomen dat patiënten die voor het eerst komen eerst onderzocht worden door de coassistent en direct erna door de KNO-arts. Mocht u dit liever niet willen, dan kunt u dat aangeven bij de baliemedewerkster van de polikliniek KNO.

Afspraak maken en locatie(s)

Met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken bij de polikliniek KNO. Er is spreekuur op werkdagen en dinsdagavond (met uitzondering van juli en augustus) in het Havenziekenhuis. Lees hier wat u nodig heeft voor uw polikliniekbezoek.

Wachttijden

Laatst gewijzigd: 09-06-2017

KNO
Behandeling
Polikliniek

Bekijk de toelichting van de wachttijden en het volledige overzicht van de wachttijden

Team