Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die voor, tijdens of na een ziekte of ongeval door lichamelijke en/of psychische klachten bepaalde dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren en deze situatie wil verbeteren. De ergotherapeut behandelt, traint en adviseert u in het omgaan met uw beperkingen en inventariseert de mogelijkheden. Daardoor leert u weer zo zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen uit te voeren, zodat u mee kan blijven doen in de samenleving. Ook uw omgeving wordt, zo nodig, betrokken bij de behandeling.

Werkwijze

Wanneer u in ons ziekenhuis bent opgenomen, dan kan uw behandelend specialist een ergotherapeut om advies vragen. De ergotherapeut zal samen met u kijken wat de knelpunten zijn en u observeren tijdens het uitvoeren van handelingen. Aan de hand daarvan kunnen adviezen worden gegeven of wordt er verder getraind met dagelijkse handelingen.
U kunt ook doorverwezen worden wanneer u niet bent opgenomen. Op verwijzing van een specialist van het ziekenhuis kan de ergotherapeut u ook aan huis behandelen. Dit gebeurt alleen wanneer u niet al te ver van het ziekenhuis woont. In andere gevallen zal er een verwijzing naar een ergotherapeut bij u in de buurt plaatsvinden.

Aandachtsgebieden

In het Havenziekenhuis werken twee ergotherapeuten. Speciale aandachtsgebieden zijn: Parkinson (Parkinson Dagbehandeling) en ergotherapie bij demente ouderen en hun mantelzorgers aan huis.

Vergoeding verzekering

Behandeling op de polikliniek zit standaard in uw basispakket. Aan huis krijgt u 10 behandelingen vergoed. Verifieer vooraf bij uw verzekering of de behandeling op de poli of thuis wordt vergoed. Lees meer over verzekering en prijzen.

Afspraak maken en locatie(s)

Met een verwijsbrief van uw specialist in het Havenziekenhuis kunt u een afspraak maken via de polikliniek Ergotherapie. Er is spreekuur op ma, do en vr van 8.00 – 14.30 uur en di van 8.00 – 15.30 uur in het Havenziekenhuis. Lees hier wat u nodig heeft voor uw polikliniekbezoek.