Het Bekkenbodemspreekuur in het Havenziekenhuis is een samenwerking tussen de poliklinieken Urologie en Gynaecologie. Bij veel bekkenbodemproblemen bij vrouwen is kennis van zowel een uroloog als een gynaecoloog nodig. Daarom werken uroloog Van Montfrans-Wolterbeek, gynaecoloog Groenestein en een bekkenfysiotherapeut tijdens een gezamenlijk spreekuur in aangrenzende ruimtes waardoor snel overleg mogelijk is.

Klachten

Klachten die worden behandeld zijn urine-incontinentie bij vrouwen en mannen, verzakkingsproblemen bij de vrouw en verder onderzoeken de specialisten klachten in het bekkengebied. Dankzij het gecombineerde spreekuur krijgt u snel een diagnose en eventueel uw behandeling.

Werkwijze

Het team bestaat uit een continentieverpleegkundige, een bekkenfysiotherapeut, een uroloog en een gynaecoloog. Voor uw bezoek neemt een continentieverpleegkundige telefonisch contact met u op voor een algemeen gesprek. Op het spreekuur krijgt u eerst een intakegesprek met een continentieverpleegkundige. Vervolgens komt u bij de uroloog, en/of gynaecoloog en/of bekkenfysiotherapeut. Het onderzoek kan bestaan uit een: inwendig onderzoek, echoscopisch onderzoek, urineflowmetrie (plassen op een speciaal toilet) en urine-onderzoek. Eventueel maken we een afspraak voor een cystoscopie (kijken in de blaas via de plasbuis). Na deze onderzoeken bespreken de specialisten het behandelplan met u.

Afspraak maken en locatie(s)

Met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken via de polikliniek Urologie. Er is op woensdag spreekuur polikliniek Urologie. Lees hier wat u nodig heeft voor uw polikliniekbezoek of bekijk onze wachttijden. Voor dit spreekuur vragen we u te denken aan een volle blaas bij aankomst op de polikliniek en de verkregen vragenlijsten en een potje met urine mee te nemen.

Team