Ziekenhuisapotheek

Als u als patiënt wordt opgenomen in het Havenziekenhuiskrijgt u geneesmiddelen van de verpleegkundige. De Ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelen. Een deel van deze geneesmiddelen koopt de Ziekenhuisapotheek in en een ander deel bereidt de Ziekenhuisapotheek van het Maasstad Ziekenhuis. Het assortiment geneesmiddelen is afgestemd op de specialistische zorg van het Havenziekenhuis.

Geneesmiddeleninformatie

De Ziekenhuisapotheek is een vraagbaak voor verpleegkundigen en artsen. Zij nemen contact op met de Ziekenhuisapotheek als zij een vraag hebben over de dosering, werking en toediening van een bepaald medicijn. Door de nauwe contacten met specialisten en de verpleging is de Ziekenhuisapotheek snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en behandelingen. De specialisten en ziekenhuisapotheker overleggen tevens over mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel. Verder kan de ziekenhuisapotheker ook geraadpleegd worden over een mogelijke vergiftiging door geneesmiddelen (intoxicatie). De ziekenhuisapotheker adviseert dan over de te nemen maatregelen om de schade van een geneesmiddel te beperken – of nog beter – te voorkomen.
Samen met de specialisten en verpleegkundigen draagt de apotheker er zorg voor dat het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip aan de juiste patiënt wordt toegediend. Bij het invoeren van de geneesmiddelen in de computer wordt er gecontroleerd of de juiste dosering is voorgeschreven en of de verschillende geneesmiddelen samen gegeven kunnen worden.

Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven en toedienen

Voor het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen gebruiken de afdelingen een geautomatiseerde voorschrijf- en medicatiebewakingprogramma. Hiermee wordt medicijngebruik geregistreerd en medicatie-informatie naar de Ziekenhuisapotheek doorgestuurd. Een bestelling via het voorschrijfsysteem van een geneesmiddel komt bij de Ziekenhuisapotheek binnen. Hier wordt dan gezorgd voor onder andere de verwerking, verpakking en aflevering van een bestelling. Ook controleren de apothekersassistenten en ziekenhuisapothekers de medicatiebewakingsignalen in het voorschrijfsysteem zoals wisselwerkingen tussen geneesmiddelen, dubbelmedicatie en overdoseringen. Indien nodig nemen zij contact op met de voorschrijver en wordt de medicatie eventueel aangepast.

Team