Het Havenziekenhuis krijgt steun van de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis en het B.E. Ruys fonds. Met de steun van deze organisaties financieren we projecten, die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Mede dankzij deze donaties kunnen we patiënten net dat extra beetje zorg mét aandacht geven.

Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis zamelt geld in voor het Havenziekenhuis. Zij realiseren zaken voor patiënten, bezoekers en medewerkers waar het Havenziekenhuis niet aan toe komt. Meestal vallen deze dingen niet onder het ziekenhuisbudget. Denkt u bijvoorbeeld aan: opknappen recreatieruimtes en nieuwe rolstoelen en wachtkamervoorzieningen .

Gift
Wilt u de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis ondersteunen met een gift? Voor een klein bedrag per jaar bent u al Vriend van het Havenziekenhuis. Stuur dan een brief of een e-mail naar de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis onder vermelding van uw naam, adres en de eenmalige of jaarlijkse bijdrage die u wilt leveren.

Contact
Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis
T.a.v. directiesecretariaat
Antwoordnummer 2222
3000 WB Rotterdam

stichting.vrienden@havenziekenhuis.nl
Bank: Van Lanschot Bankiers te Rotterdam NL40FVLB0637250303 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis

BE Ruysfonds

De stichting B.E. Ruysfonds bestaat sinds 1986 en is opgericht om de schenkingen te beheren die Bernard Ruys aan het ziekenhuis heeft gedaan. Bernard Ruys was een telg van de bekende redersfamilie Ruys, een familie die nauw betrokken is geweest bij de oprichting van het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten. Daarna heeft de familie lang bijgedragen aan het reilen en zeilen van het ziekenhuis door de plaats die diverse familieleden in het bestuur hebben ingenomen.
Bernard Ruys kwam tijdens zijn leven regelmatig in het Havenziekenhuis. Vlak voor zijn overlijden heeft hij het B.E. Ruysfonds opgericht. Het geld binnen het fonds wilde hij ter beschikking laten komen aan ‘alles wat het Havenziekenhuis ten goede komt’. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het ziekenhuis en de familie Ruys. Van de gelden zijn onder andere de Bernard Ruyszaal gerealiseerd, nieuwe rolstoelen, speelgoed, de wachtkamertelevisies binnen het ziekenhuis en medische apparatuur.
Het Havenziekenhuis is de familie Ruys nog steeds dankbaar voor zijn genereuze gift, alsmede een aantal andere (anonieme) donateurs.