De Raad van Commissarissen van het Havenziekenhuis houdt toezicht op het beleid en bestuur van het Havenziekenhuis. De Raad vergadert gemiddeld zes keer per jaar, inclusief de vergaderingen met de aandeelhouder het Erasmus MC. De voorzitter overlegt daarnaast samen met de Directie met de Medische Staf, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen van het Havenziekenhuis bestaat uit de volgende personen:

  • De heer dr. M.J. Rutgers, voorzitter
  • De heer prof. dr. K. Brinkman, lid
  • De heer J.M. Vervat, lid
  • De heer drs. D.W. Voetelink, lid
  • Mevrouw mr. P.J. Toet, secretaris
De heer drs. D.W. Voetelink

drs. D.W. Voetelink

De heer prof. dr. K. Brinkman

prof. dr. K. Brinkman

De heer dr. M.J. Rutgers

dr. M.J. Rutgers

De heer J.M. Vervat

J.M. Vervat