Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

3 juni 2013

De vakgroep Longziekten & Tuberculose van het Havenziekenhuis en Laurens locatie Antonius Binnenweg hebben samen een kortdurende, multidisciplinaire, klinische longrevalidatie opgezet voor patiënten die na een exacerbatie COPD nog niet in staat zijn om naar huis te gaan. In de voorbereidende fase hebben alle betrokken disciplines de zorg op elkaar afgestemd en zijn de medewerkers van Antonius Binnenweg door de longarts en verpleegkundig specialist geschoold.

De revalidatie duurt 6-8 weken. Er is een multidisciplinair zorgpad ontwikkeld waarbij het accent ligt op het verder herstel en het leren leven met de beperkingen die er zijn door middel van het aanleren van zelfmanagement. Denk hierbij aan:

  • Het vergroten van de kennis omtrent de COPD
  • Het herkennen van het eigen klachtenpatroon
  • Bij veranderingen hierin tijdig de afgesproken stappen zetten
  • Omgaan met zuurstof
  • Fysiotherapie om de spierkracht te verbeteren
  • De conditie te vergroten
  • Ademhalings en ontspanningstechnieken aan te leren

Ook psychosociale begeleiding in het omgaan met de beperkingen en het chronisch ziek zijn, zijn belangrijke onderdelen. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van leven van de patiënt met COPD te verbeteren.