Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

15 november 2012

Op woensdag 14 november organiseerde het Alzheimercentrum zuidwest Nederland bij haar Havenziekenhuis-locatie een symposium over het regionale dementienetwerk in Rotterdam Rijnmond en casemanagement voor patiënten met een dementie. Het centrale thema was: ‘Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie. Hoe versterken we elkaar in de regionale dementiezorg?’ De bijeenkomst trok 130 belangstellenden en in de laatste week voor het congres ontstond er zelfs een wachtlijst.

De middag en avond waren bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de ketenzorg dementie, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers, leidinggevenden en medisch specialisten en medewerkers in het ziekenhuis, die werken in de dementieketen. Er werd volop informatie uitgewisseld en er werd gesproken over het verder ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking binnen de keten dementie in Rotterdam Rijnmond. Arend Arends, klinisch geriater bij het Havenziekenhuis en het Alzheimercentrum zuidwest Nederland, was voorzitter van het symposium.

Deelnemers konden luisteren naar de visie van de huisarts en zorgverzekeraar Achmea op een regionaal dementienetwerk. Ook kwamen de resultaten van een onderzoek van NIVEL en het Trimbos Instituut over de organisatie van casemanagement aan de orde. Het Havenziekenhuis heeft een bijzondere samenwerking met een aantal thuiszorgorganisaties voor de begeleiding van patiënten met een dementie.

Jolanda Barth, casemanager van Aafje en dr. Bert Ziere, klinisch geriater in het Havenziekenhuis lichtten deze samenwerking in het Begeleidingsteam Dementie toe. De deelnemers dachten in groepen na over de toekomst van de dementieketen aan de hand van een casus.

Verder presenteerde dr. Frank Jan de Jong, neuroloog van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland, hoe je het beste om kunt met patiënten met bijzondere gedragsproblemen die ontstaan als er stoornissen zijn in de voorste hersenkwabben: de frontale stoornissen.

Aan het eind van de dag werd met elkaar afgesproken om gezamenlijk met de organisaties in de dementiezorg het initiatief te nemen om een kennisorganisatie op te richten voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek naar ketenzorg die nauw aansluit bij de bestaande initiatieven. Vandaar uit zullen regelmatig bijeenkomsten voor onderwijs aan casemanagers en intervisie tussen casemanagers worden georganiseerd.