Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

1 april 2010

Patiënten waarderen het Havenziekenhuis met het rapportcijfer 8.2. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Havenziekenhuis naar de patiënttevredenheid. Niet alleen uit eigen onderzoek blijkt de waardering. Ook uit een recent onderzoek van ziektekostenverzekeraars blijkt dat patiënten van het Havenziekenhuis zeer tevreden zijn over met name de communicatie met de verpleging en artsen.

Het afgelopen jaar deden ruim 3.000 patiënten mee met het tevredenheidonderzoek. Het rapportcijfer 8.2 heeft het Havenziekenhuis te danken aan goede scores voor ontvangst, persoonlijke omgang en deskundigheid van de medewerkers. Zo’n 97% van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden over de manier waarop de artsen en de verpleegkundigen met hen omgaan. Deze tevredenheid geldt ook voor de behandeling en de informatie die zij van verpleegkundigen en artsen krijgen. We hebben het dan over informatie over ziekte, medicijnen, behandeling of onderzoek. Directeur Johan Dorresteijn is blij met de waardering van patiënten. “De resultaten bevestigen dat wij met ons thema ‘zorg met aandacht’ écht benoemen waar wij goed in zijn; medische en verpleegkundige zorg mét persoonlijke aandacht.”

Verbeterpunten

Een 8.2 is een mooi cijfer, maar het Havenziekenhuis hoort ook graag wat zij moet doen om haar zorg verder te kunnen verbeteren. Eén van de punten die naar voren kwam is de bereikbaarheid. Het is niet altijd eenvoudig om een parkeerplaats te vinden in de buurt van het ziekenhuis. Op dit moment worden er plannen gemaakt om dit te verbeteren. Verder waren niet alle patiënten tevreden over de faciliteiten van de oude verpleegafdelingen. In juni 2010 zijn alle verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis gerenoveerd en de verwachting is dan ook dat de tevredenheid dan toeneemt. Er is nu al een stijging van de tevredenheid over de verpleegafdelingen te zien: van 78% tevredenheid in 2008 naar 88% in 2009.

Verzekeraars

Niet alleen in een eigen onderzoek behaalde het Havenziekenhuis hoge scores. Ook uit een onderzoek onder de patiënten van het Havenziekenhuis, dat onlangs is gehouden in opdracht van de ziektekostenverzekeraars, kwam het Havenziekenhuis goed naar voren. Zo scoorde het Havenziekenhuis aanmerkelijk hoger dan de andere ziekenhuizen op communicatie, bejegening, luisteren en uitleg door de verpleegkundigen en medisch specialisten. Johan Dorresteijn: “Wij zijn ervan overtuigd dat goede communicatie en aandacht de behandeling en het herstel van patiënten ten goede komt.”