Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

3 februari 2014

Het team van de afdeling Geriatrie is weer op formatie met de komst van klinisch geriater Annemiek van Walbeek. Annemiek van Walbeek versterkt het team sinds 1 januari 2014. Zij heeft zich na het afronden van haar studie Geneeskunde gespecialiseerd tot geriater in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Annemiek van Walbeek: ‘Ik ben bijzonder geïnteresseerd in dementie en gerelateerde aandoeningen. Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor goede zorg voor ouderen in de regio, zowel in ziekenhuizen als in het netwerk. Het Havenziekenhuis sprak mij aan vanwege het kleinschalige karakter waarin de ouderenzorg een hoge prioriteit heeft. Daarnaast biedt de samenwerking met het Alzheimercentrum zuidwest Nederland en het Erasmus MC veel mogelijkheden.’ De afdeling Geriatrie wil graag in dit verband nog eens haar profiel laten zien.

Werkwijze Geriatrie

De afdeling Geriatrie levert integrale geriatrische diagnostiek en behandeling in het Havenziekenhuis. Ook zien zij dagklinische en poliklinische patiënten in het Facet in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast wordt geriatrische zorg geleverd in het Spijkenisse Medisch Centrum, zowel dagklinisch, poliklinisch als in medebehandeling. Alle patiënten worden in een initiële screening gezien in het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie.

In het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie worden patiënten gezien voor:

  • Multiproblematiek en/of polyfarmacie
  • Complexe cognitieve stoornissen
  • Vallen en mobiliteitsstoornissen
  • Niet verklaarde achteruitgang in het functioneren

Er wordt getrieerd op basis van de verwijsbrief, die u kunt faxen naar de polikliniek Geriatrie (010 404 38 36), of er een spoedindicatie is of dat patiënten regulier gezien kunnen worden. Voor een spoedbeoordeling kan ook altijd telefonisch contact opgenomen worden.

Daarnaast is er in het Havenziekenhuis opnamemogelijkheid voor acuut zieke geriatrische patiënten. Wij zijn zowel via de receptie van het Havenziekenhuis als via de receptie van Spijkenisse Medisch Centrum ten alle tijden beschikbaar voor telefonische consultatie of (acute) verwijzing. We kunnen in het Havenziekenhuis deze patiënten ook 24 uur per dag, 7 dagen per week beoordelen op de SEH.

Belangrijke verwijsredenen voor opname in de geriatriekliniek zijn niet zozeer ziektegericht, als syndroomgericht:

  • Mobiliteitsstoornissen: acute achteruitgang in de mobiliteit, bedlegerigheid en collaps
  • Acute verwardheid of delier
  • Acute achteruitgang in algeheel functioneren

Bij deze problematiek is een afdeling Geriatrie van duidelijke meerwaarde, omdat dit altijd het beste multidisciplinair kan worden aangepakt. Dat geldt overigens ook voor patiënten die een dementie als comorbiditeit hebben of bekend zijn op de polikliniek Geriatrie.

Het valt te overwegen om bij mogelijke cognitieve problemen, psychiatrische comorbiditeit of sociale problematiek primair te overleggen met de geriater, in plaats van met een orgaanspecialist. Ook een hoge leeftijd (85+) of kwetsbaarheid kan hierbij een rol spelen.

Bij crisissituaties is beoordeling op de Spoedpoli of SEH mogelijk. Indien er geen opnamenoodzaak is, kan de patiënt in overleg met u worden opgenomen op een crisisbed in het verpleeghuis. Wij hebben goede contacten met de diverse verpleeghuizen, waar onze patiënten na een ziekenhuisopname ook verder kunnen revalideren in de geriatrische revalidatie.