Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

2 april 2013

Voor veel bekkenbodemproblemen bij vrouwen is zowel een urologische als een gynaecologische benadering nodig. Daarom is het Havenziekenhuis gestart met een speciaal bekkenbodemspreekuur. Uroloog Josien van Montfrans-Wolterbeek en gynaecoloog Mark van der Gaast werken tijdens een gezamenlijk spreekuur in twee aangrenzende ruimtes, waardoor zij tijdens het spreekuur gemakkelijk kunnen overleggen.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een continentieverpleegkundige, een bekkenfysiotherapeut, een uroloog en een gynaecoloog, voert de behandelingen uit en geeft voorlichting en begeleiding. Het zorgproces voor bekkenbodempatiënten is efficiënt ingericht, zodat de patiënt adequaat, snel en mét persoonlijke aandacht wordt geholpen.

Als er een vervolgtraject nodig is, dan kan dat ook direct worden afgesproken. Er zijn korte lijnen met de collega’s van Chirurgie en Geriatrie en ook mannelijke patiënten zijn van harte welkom.

Voor afspraken kunnen patiënten contact opnemen met het Havenziekenhuis onder vermelding van bekkenbodemspreekuur. Zij krijgen dan eerst een telefonische intake door de verpleegkundige, die daarna de afspraak inplant.