Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

4 mei 2009

Het Havenziekenhuis Rotterdam en Zorggroep Rijnmond hebben deze maand een samenwerkingsovereenkomst getekend om de doorstroom van patiënten uit het ziekenhuis te verbeteren en hen goede zorg op de juiste plaats te bieden.

Patiënten liggen soms langer in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk is. Hier heeft ook het Havenziekenhuis incidenteel mee te maken. Dit komt omdat patiënten niet altijd op korte termijn terecht kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis. Het beperkt aantal plaatsen is de oorzaak. Hierdoor blijven de bedden in het ziekenhuis langer bezet wat stagnatie geeft in de behandelingsmogelijkheden.

Om hier verbetering in aan te brengen heeft het Havenziekenhuis een samenwerking met Zorggroep Rijnmond opgesteld. Binnen een week kunnen patiënten terecht in de verpleeghuizen De Burcht en Pniël voor de verzorging en verpleging die ze nodig hebben. Het gaat om patiënten van de afdelingen Interne Geneeskunde en Geriatrie voor wie behandeling in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Maar ook niet verantwoord naar huis kunnen, omdat ze te veel zorg nodig hebben. De patiënt wordt in De Burcht of Pniël verzorgd tot hij of zij terecht kan in de instelling van keuze. De definitieve locatie kiest de patiënt zelf.

In 2007 werd ook al een samenwerking met Zorggroep Rijnmond gesloten ten aanzien van de revalidatie van CVA-patiënten van de afdeling Neurologie. Verder is in samenwerking met Zorggroep Rijnmond het Steunpunt Krimpen a/d IJssel in Woonzorgcentrum Tiendhove geopend. Hier worden spreekuren voor Geriatrie, Urologie, Echografie, Cardiologie en Diabetes gehouden. Met name de ouderen kunnen daardoor dichtbij huis worden geholpen.