Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

30 maart 2009

Op donderdag 26 maart 2009 hebben diverse partijen waaronder het Havenziekenhuis in het World Port Center het convenant ‘Port Health Authority Rotterdam’ ondertekend. Gezamenlijk gaan zij zich inzetten voor de infectieziektebestrijding in de haven van Rotterdam.

Aanleiding

Het samenwerkingsverband is een gevolg van de vernieuwde International Health Regulations, die sinds 1 december 2008 zijn geïmplementeerd in de nieuwe Wet publieke gezondheid. Aanleiding voor deze veranderingen waren de opkomst van infectieziekten zoals SARS en vogelgriep. De minister van VWS heeft de haven van Rotterdam aangewezen als A-haven. Dit betekent dat de haven van Rotterdam moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Port Health Authority

Schepen die de haven aandoen, kunnen terecht bij de Port Health Authority voor informatie over infectieziektebestrijding in de haven en meldingen van infectieziekten aan boord (Maritime Declaration of Health).Tevens kunnen zij via de website van de Port Health Authority Rotterdam de ‘Ship Sanitation Certificates’ (de vroegere ‘ontrattingscertificaten’ die zijn uitgebreid met technische hygiëne zorg) aanvragen.

Bundeling van krachten

Voorheen waren de taken van het Port Health Authority ondergebracht bij verschillende organisaties. Om binnen die bestaande structuur de krachten van alle betrokken organisaties te kunnen bundelen, is besloten om de “virtuele” Port Health Authority Rotterdam op te richten: één aanspreekpunt met daarachter de verschillende instanties die de taken en verantwoordelijkheden verdelen.

Samenwerkingsverband

Naast het Havenziekenhuis ondertekenden de volgende organisaties het convenant: de GGD Rotterdam-Rijnmond, Roteb, Havenartsenpraktijk Port Health Centre, Port Health Service, Medical Centre for Seamen, het Havenbedrijf Rotterdam NV, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Kustwacht en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.