Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

20 april 2009

Het Havenziekenhuis sluit zich aan bij de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Woensdag 15 april werd de Rotterdamse meldcode ondertekend en overhandigd aan wethouder Jantine Kriens (Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang).

De meldcode is een stappenplan voor mensen die werken in sectoren zoals zorg, onderwijs, opvang en hulpverlening. De Rotterdamse ziekenhuizen, vertegenwoordigd in de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak om vroegtijdig kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren. In de afgelopen periode zijn voorbereidingen getroffen om deze aanpak binnen de ziekenhuizen te realiseren.

Met de ondertekening van de Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op woensdag 15 april in Hotel New York is de eerste stap gezet. Tijdens de bijeenkomst schetsten de ziekenhuizen de hoofdlijnen van hun aanpak. Ook gingen zij in op enkele veelbelovende projecten uit de huidige praktijk. Marianne Donker (directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond) en Hans van Dijk (voorzitter samenwerkende ziekenhuizen) ondertekenden de meldcode.

Meer informatie

Meer weten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam? Kijk dan op de website huiselijk geweld.