Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

7 januari 2009

Vooral de omgang met patiënten, voorlichting en informatie en deskundigheid scoren goed.

Patiënten gaven het Havenziekenhuis Rotterdam in het laatste kwartaal van 2008 een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Natuurlijk werden er ook verbeterpunten genoemd, zoals bij nazorg en schoonmaak. Het Havenziekenhuis speelt hierop in door patiënten steekproefsgewijs na hun ontslag uit het ziekenhuis telefonisch te benaderen zodat zij hun mening kunnen toelichten. Deze opmerkingen kunnen zo rechtstreeks worden gebruikt voor verbeteringen. Het Havenziekenhuis onderzoekt de tevredenheid van haar patiënten continu. Alle patiënten van verpleegafdelingen ontvangen een enquêteboekje. In 2008 hebben 1700 patiënten dat ingevuld. Op de verschillende poliklinieken wordt ook tevredenheidsonderzoek verricht. Dit gebeurt steekproefsgewijs De onderzoeken zijn anoniem en na verwerking worden de gegevens vernietigd.