Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

2 maart 2009

Het Havenziekenhuis onderzoekt continu de tevredenheid van de patiënten. Iedereen die opgenomen wordt in ons ziekenhuis krijgt het enquêteboekje ‘Wel Thuis’. In 2008 hebben bijna 1.800 patiënten de vragenlijst ingevuld. Het Havenziekenhuis is blij met alle reacties en opmerkingen, want daardoor kan de zorg voor patiënten verder verbeterd worden.

Rapportcijfer

Patiënten geven het Havenziekenhuis in 2008 een gemiddeld rapportcijfer van 8.1  Vooral ontvangst, persoonlijke omgang en deskundigheid van de medewerkers scoren goed. Zo was 97% van de patiënten in 2008 tevreden tot zeer tevreden over de manier waarop de arts en de verpleegkundige met hen omgingen en over de deskundigheid van de behandeling.

Verbeterpunten

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld het verstrekken van informatie, met name bij het vertrek uit het ziekenhuis. Het Havenziekenhuis speelt hierop in, door patiënten steekproefsgewijs na hun ontslag uit het ziekenhuis op te bellen om over hun mening te praten. Suggesties kunnen zo rechtstreeks worden gebruikt voor verbeteringen.

Opvallend

Opvallend is, dat de tevredenheid over de faciliteiten op de vernieuwde verpleegafdelingen Geriatrie en Neurologie duidelijk hoger geworden is. Zo was 93% tevreden over de kamers op deze afdelingen. Voor het ziekenhuis als geheel was dit 78%. De verwachting is dan ook dat, naar mate de renovatie vordert, de tevredenheid over de faciliteiten van het ziekenhuis verder zal stijgen.

Poliklinieken

Momenteel wordt op verschillende poliklinieken ook de tevredenheid gemeten. Dit gebeurt steekproefsgewijs aan de hand van het enquêteboekje ‘Bedankt voor uw bezoek’. De onderzoeken  zijn anoniem en na verwerking worden de gegevens vernietigd. Klik hier voor de resultaten van het laatste patiënttevredenheidsonderzoek.