Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

16 maart 2010

Sinds kort kunnen kinderen met eczeem naar de eczeemschool op de polikliniek KinderHaven van het Havenziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van lessen op deze school, een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van eczeem. Hierdoor nemen de klachten af, waardoor de kwaliteit van leven van het kind toeneemt.

Ongeveer 20% van de kinderen in Nederland heeft kortere of langere tijd last van eczeem. De meest opvallende verschijnselen zijn roodheid, schilfering van de huid en vooral: jeuk! Ernstig eczeem heeft een grote invloed op het leven van een kind en dat van de ouders. Door de jeuk kan een kind soms niet goed slapen, wat kan leiden tot verminderde aandacht en leerprestaties op school. Bovendien schamen kinderen zich vaak voor de eczeemplekken en niet zelden worden zij er op school mee gepest.

De eczeemschool geeft ouders en kinderen extra informatie over eczeem, waardoor zij er beter mee om kunnen gaan. Doordat hun kennis van de ziekte toeneemt, zijn zij gemotiveerder om de behandelingsvoorschriften goed toe te passen. Daardoor nemen de klachten af én zit het kind lekkerder in zijn vel.
De toename van kennis zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich beter kunnen redden en zelfstandiger worden. Ze staan steviger in hun schoenen en zijn minder ontvankelijk voor onprofessionele adviezen vanuit hun omgeving.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die de eczeemschool hebben gevolgd, na een jaar veel minder klachten hebben dan eczeemkinderen die niet hieraan deelnemen.

De eczeemschool wordt geleid door professor dr. Arnold Oranje, een van de weinige kinderdermatologen in Nederland. De ‘schoolbijeenkomsten’ duren driemaal een uur, soms zijn er herhalingssessies. Niet alleen krijgen ouders en kinderen voorlichting, ook wordt ingegaan op psychosociale aspecten. Door het groepskarakter zien de deelnemers dat zij niet de enige zijn met dit probleem. Lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen helpen bij het accepteren van de chronische aandoening.