Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

7 oktober 2013

Al 19 patiënten van het Havenziekenhuis met de frequent voorkomende aandoening slaapapneu, die behandeld worden met de CPAP, nemen deel aan het e-health programma NSI Apneu Coach. Sinds 1 juli van dit jaar worden patiënten, naast de begeleiding van de OSAS verpleegkundige, aanvullend begeleid met dit speciale e-health programma. Een goede uitbreiding. De meeste patiënten met ernstig OSAS worden behandeld met CPAP en het leren slapen met CPAP is vaak even ‘wennen’; vooral in het begin. Om de patiënten goed te kunnen begeleiden is het waardevol dat het behandelteam weet hoe het gaat en wat de patiënt belangrijk vindt. Hiervoor is er aanvullend online begeleiding voor mensen met slaapapneu opgestart.

De NSI Apneu Coach bestaat uit:

  • Gestructureerd logboek dat regelmatig wordt ingevuld;
  • Gevalideerde vragenlijsten die op verschillende tijdstippen afgenomen worden, teneinde therapie effectiviteit gevalideerd te kunnen vaststellen. Deze vragenlijsten betreffen zowel de fysieke als mentale status van de patiënt (ESS, POMS, MFIQ, FOSQ, SF12, Groninger Slaap Kwaliteit)
  • Medicatie dossier waarin alle geneesmiddelen genoteerd worden;
  • Voortgangsrapportage op basis van de antwoorden in het logboek en het behandelplan;
  • eConsult voor vragen aan de zorgverlener(s);
  • Behandelplan/afspraken met de zorgverlener(s) waarin gemaakte behandeldoelen, voorschriften en geactiveerde dagboeken kunnen staan;
  • Kennisbank met veel tips en informatie over het gebruik van CPAP en MRAl;
  • Andere indicatoren worden ook gemonitord, o.a. (het beloop van) BMI, bloedsuiker en bloeddruk, aangezien dit indicatoren zijn van vaak bij OSAS voorkomende co-morbiditeit.

Dankzij de NSI Apneu Coach worden therapietrouw (acceptatie van de behandeling) en de kwaliteit van de behandeling en nazorg sterk verbeterd. Het sluit bovendien goed aan bij de veelgehoorde wens van de patiënten voor meer begeleiding.