Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

23 april 2012

Het Havenziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum hebben samen op zaterdag 21 april het Alzheimercentrum zuidwest Nederland geopend. Ruim 400 belangstellenden waren aanwezig bij de feestelijke opening en informatiemarkt in het Erasmus MC. Het nieuwe centrum richt zich op alle vormen van dementie en is het vierde Alzheimercentrum van Nederland.

Bestuursvoorzitter prof. dr. Hans Büller en neuroloog prof. dr. John van Swieten van het Erasmus MC openden het nieuwe centrum tijdens het officiële gedeelte van de dag. Vervolgens overhandigde Gea Broekema het Alzheimercentrum een cheque van 150.000 euro namens Alzheimer Nederland. Daarmee wordt meer wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van de ziekte mogelijk gemaakt. De Havenziekenhuis-locatie van het Alzheimercentrum werd symbolisch geopend met een filmpje waarin Johan Dorresteijn, directeur en Loes Luca, vriendin van het Havenziekenhuis een bijzondere rol spelen.

Toename aantal dementie patiënten

Het aantal patiënten met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie neemt de komende jaren schrikbarend toe. Alzheimer Nederland voorspelt dat het aantal patiënten tot het jaar 2040 meer dan verdubbelt.
Door de samenwerking kunnen het Erasmus MC en dochter het Havenziekenhuis zowel de zorg voor de patiënten als het onderzoek naar de ziekte verbeteren. Het Erasmus MC heeft ervaring met dementie bij patiënten op jongere leeftijd en met wetenschappelijk onderzoek. Het Havenziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg voor oudere patiënten.

Kwetsbare patiënten en familieleden

Dementiepatiënten kampen onder andere met vergeetachtigheid en gedragsveranderingen. Patiënten en familieleden zijn heel kwetsbaar. Het nieuwe centrum hanteert een duidelijke en gestructureerde aanpak en een vlotte doorstroming in het zorgpad. In de periode dat deskundigen de diagnose stellen, staat persoonlijke aandacht voor de patiënt en de familie centraal. Als de diagnose er eenmaal is, zorgt het centrum ervoor dat de patiënt in iedere fase van zijn ziekte de juiste zorg krijgt en deskundigen ziet. Patiënten en familie hoeven dus niet zelf op zoek naar passende zorg. Het Alzheimercentrum heeft twee locaties. Patiënten kunnen zowel terecht in het Havenziekenhuis als in het Erasmus MC.