Als u in het Havenziekenhuis bent, is uw veiligheid ons eerste belang. U moet zich veilig kunnen voelen bij ons, zowel op het gebied van uw gezondheid als in het algemeen. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en bestuderen onze eigen prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid om de zorg zo veilig mogelijk te laten verlopen en blijvend te verbeteren. Dit allemaal om te bepalen welke projecten belangrijk zijn voor de verbetering van de patiëntveiligheid in ons ziekenhuis.

Uw veiligheid is onze zorg

U krijgt in ons ziekenhuis te maken met meerdere hulpverleners en afdelingen. Dit vraagt om goede onderlinge afstemming en samenwerking. Als er iets niet goed gaat, is het onze verantwoordelijkheid om dit tijdig te herkennen en uw veiligheid goed te bewaken.

Openheid

Het Havenziekenhuis vindt openheid daarbij van groot belang. Wij stimuleren alle medewerkers alles wat verbeterd kan worden, te melden. Daarnaast registreert elk specialisme complicaties die mogelijk bij patiënten zijn opgetreden. Deze meldingen vormen een bron van informatie waarvan wij kunnen leren en waarmee we verbeteringen door kunnen voeren.

Wat kunt u doen aan uw eigen veiligheid?

Wíj doen er alles aan om uw bezoek of verblijf in het Havenziekenhuis goed en veilig te laten verlopen. Ú kunt ons hierbij helpen. We geven u hiervoor zes praktische tips:

  • Geef aan als u iets niet begrijpt;
  • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand;
  • Als u wordt geopereerd, informeer dan vooraf naar de gang van zaken rondom de operatie;
  • Schrijf op welke medicijnen u gebruikt en neem dit lijstje mee naar het ziekenhuis;
  • Stel vragen als medicijnen er anders uitzien dan u verwacht;
  • Volg de instructie en adviezen goed op.

Denkt u dat er iets fout gaat of fout kan gaan? Bespreek dit met een medewerker van de afdeling. De medewerker bespreekt het voorval dan met u en er wordt een meldingsformulier ingevuld, zodat er een goed beeld is van wat zich precies heeft voorgedaan. Op deze manier kan het Havenziekenhuis leren van onveilige situaties en de kans op herhaling zo klein mogelijk maken.

Samenwerkingsverbanden

Op het gebied van patiëntveiligheid werken wij samen met andere ziekenhuizen in de regio. Dit gebeurt in een regionaal samenwerkingsverband. Hierin verspreiden we goede voorbeelden en leren we van elkaars ervaringen.

Contact

Voor vragen omtrent de Kwaliteit en Veiligheid van zorg kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, telefoonnummer 010- 404 33 00.