Het Havenziekenhuis wil zich steeds blijven verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat onze patiënten van ons vinden. Om hier inzicht in te krijgen, onderzoekt het Havenziekenhuis continu de tevredenheid van de patiënten. De informatie uit deze onderzoeken wordt gebruikt voor het verbeteren van de zorg en de dienstverlening. Alle patiënten die worden opgenomen in het Havenziekenhuis worden uitgenodigd om het enquêteboekje in te vullen. Op de poliklinieken worden patiënten steekproefsgewijs gevraagd aan een tevredenheidsonderzoek mee te doen.

Resultaten verpleegafdelingen 2014

In 2014 beoordeelden opgenomen patiënten het Havenziekenhuis met een 8,5 en poliklinische patiënten met een 8,4. Van de opgenomen patiënten zou 96% het Havenziekenhuis bij anderen aanbevelen. De verhouding tussen de positieve- en verbeterpunten was 84% positief en 16% verbeterpunten. Ontvangst, deskundigheid en omgang met de patiënt werden het meest als positieve ervaring genoemd. De meest opvallende verbeterpunten zijn de wachttijden en de schoonmaak.

Resultaten poliklinieken 2014

97% van de patiënten die een van onze poliklinieken bezochten zou het Havenziekenhuis bij anderen aanbevelen. De verhouding tussen de positieve- en verbeterpunten was 87% positief en 13% verbeterpunten. Wachttijden, ontvangst, voorlichting, informatie, deskundigheid en omgang met de patiënten werden het meest als positieve ervaring genoemd. De meest aangegeven verbeterpunten zijn de wachttijden en de bereikbaarheid. Opmerkelijk is, dat wachttijd relatief vaak zowel positief als negatief wordt genoemd.

NPS score

De tevredenheid komt ook tot uiting in de NPS score. NPS staat voor Netto Promotor Score en geeft de verhouding weer van het percentage patiënten, dat het ziekenhuis bij anderen zou aanbevelen (rapportcijfer 9 of 10) en het percentage patiënten, dat het ziekenhuis zeer waarschijnlijk niet aanbeveelt (rapportcijfers 6 of lager). Op de verpleegafdelingen was dit in 2014 48%. In eerdere jaren was de NPS: 35% in 2010, 39% in 2011, 45% in 2012 en 50% in 2013. Bij de poliklinieken was de NPS in 2012 30%, in 2013 en 2014 was deze 41%. De NPS wordt ook per afdeling berekend en is opgenomen als kwaliteitsindicator in de Stuurhut, de managementrapportage van het Havenziekenhuis.

Download

Download het patiënttevredenheidsonderzoek: