Het Havenziekenhuis hecht belang aan openheid over de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Daarom presenteren wij informatie over de indicatoren van kwaliteit van ziekenhuiszorg, zoals patiëntenervaringen, wachttijden, keurmerken, tevredenheid van medewerkers en informatie over risicovolle operaties, controle van medicijnen, werk van artsen, pijnscore en sterftecijfers. Deze informatie is op een voor de patiënt begrijpelijke manier gepubliceerd op het NVZ kwaliteitsvenster. Het venster geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van het ziekenhuis en de ervaringen van patiënten met het ziekenhuis. Bekijk het NVZ kwaliteitsvenster van het Havenziekenhuis.

In het NVZ kwaliteitsvenster staat hoe een ziekenhuis scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt. Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis.