Het Havenziekenhuis heeft een aantal keurmerken ontvangen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende keurmerken.

NIAZ kwaliteitskeurmerk

Het Havenziekenhuis is sinds 2007 in het bezit van het NIAZ kwaliteitskeurmerk. Dit wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. De NIAZ-accredatie is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het toont aan dat we veilige en goede patiëntenzorg leveren volgens de laatste inzichten en dat onze bedrijfsvoering goed op orde is. De commissie controleert voortdurend of we het hoge kwaliteitsniveau kunnen vasthouden. Voor meer informatie over het NIAZ keurmerk kunt u kijken op de website van het NIAZ.

logo HKZ

HKZ Keurmerk

Sinds 2007 is de Travel Clinic van het Havenziekenhuis HKZ en ISO 9001:2000 gecertificeerd. De Travel Clinic is als eerste Tropen Advies Centrum in Nederland gecertificeerd. Concreet betekent de certificering dat de cliënt bij de Travel Clinic centraal staat, processen en procedures in kaart gebracht zijn en dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Keurmerk 'seniorvriendelijk' ziekenhuis

Het Havenziekenhuis heeft het ‘Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ ontvangen. Voor dit keurmerk wordt gekeken naar kwaliteitsaspecten die speciaal voor ouderen van belang zijn. Zorg voor de ouder wordende mens is één van de speerpunten en dat betekent dat deze groep extra aandacht krijgt bij het Havenziekenhuis.

Achmea logo

Pluscertificaat Ouderenzorg (Achmea)

Verzekeraar Achmea heeft het Pluscertificaat Ouderenzorg toegekend aan het Havenziekenhuis. Het Havenziekenhuis heeft het certificaat ontvangen omdat het voldoet aan alle criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de criteria die zijn genoemd in het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Daarnaast is ook voldaan aan de door Achmea gestelde eisen van patiëntveiligheid.

Logo groen vinkje

Groen vinkje voor darmkankerzorgkeurmerk

Het groene vinkje voor goede darmkankerzorg is bedoeld voor ziekenhuizen die goede zorg bieden aan patiënten met darmkanker (specifiek colorectaal carcinoom). In de patiëntenwijzer darmkanker krijgen ziekenhuizen het groene vinkje voor goede darmkankerzorg als ze voldoen aan de minimale voorwaarden van kankerpatiëntenorganisaties. De patiëntenwijzer darmkanker geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de kwaliteit van zorg die ziekenhuizen bieden bij darmkanker.

logo stomazorgwijzer

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

In de Stoma Zorgwijzer heeft het Havenziekenhuis een groen vinkje gekregen. Dat betekent dat we aan alle normen voldoen voor goede stomazorg. Deze normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen. De Stoma Zorgwijzer biedt vergelijkende informatie over stomazorg in Nederland. Zo kunnen patiënten een gemotiveerde keuze maken voor een ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Stomavereniging.

Logo CCKL

CCKL accreditatie Laboratorium

Het geaccrediteerde medisch laboratorium heeft aangetoond dat het medisch diagnostisch laboratorium onderzoek uitvoert met een grote betrouwbaarheid en zekerheid volgens de betreffende standaarden. De accreditatie wordt verleend door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) in Utrecht.

Zeer goede zorg borstkanker CZ

De borstkankerzorg in het Havenziekenhuis is door zorgverzekeraar CZ beoordeeld met een 'zeer goed'

Logo CCKL

ISO 15189 accreditatie Laboratorium voor Parasitologie

De Raad voor Accreditatie heeft het Diagnostisch Laboratorium Medische Microbiologie & Infectieziekten van het Erasmus MC de ISO 15189 accreditering verleend. Het Diagnostisch Laboratorium is het eerste microbiologische laboratorium in Nederland dat deze accreditering ontvangt. Het Laboratorium voor Parasitologie in het Havenziekenhuis is onderdeel van deze erkenning en voldoet hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor Medische Laboratoria.

Sterkliniek slaapapneu

De Nederlandse Vereniging voor Slaapapneupatiënten heeft het Slaap- en Snurkcentrum uitgeroepen tot sterkliniek. Het Havenziekenhuis werd bekroond met één ster voor de tevredenheid over diagnose en behandeling van slaapapneu.

Kwaliteitszegel Dermatologie

In 2014 is het Kwaliteitszegel Dermatologie door Huidpatiënten Nederland toegekend aan het Havenziekenhuis, omdat wij voldoen aan 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking tussen artsen en patiënten ontwikkeld.

Roze lintje

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het Academisch Borstkankercentrum het roze lintje toegekend vanwege de zeer goede kwaliteit van de zorg rondom de behandeling van borstkanker in het Academisch Borstkankercentrum.